- analytik kısmı -
Soru ve Cevaplar

Istanbul sözleşmesinin maddeleri nelerdir?

İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesini amaçlar. 2011’de imzaya açılmış ve 34 maddeden oluşmaktadır. Sözleşme, mağdur kadınların korunmasını, failin cezalandırılmasını ve önlenmesini hedefler.

Istanbul Sözleşmesi maddeleri arasında cinsiyet eşitliği, şiddetin önlenmesi, mağdurlara destek yer alır. Sözleşme kapsamında aile içi şiddet, ekonomik bağımsızlık, eğitim gibi konular ele alınır. Kadınlara yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet rolleri, medyanın etkisi sözleşme maddelerinde yer alır. Kadına karşı şiddetin önlenmesi, kurbanlara barınma, sağlık hizmetleri sözleşme kapsamındadır. İstanbul Sözleşmesi maddeleri arasında eğitim, bilinçlendirme, adalete erişim de bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadın haklarının korunması sözleşme maddeleri arasındadır. Sözleşme kapsamında yer alan maddelerin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. Kadına yönelik şiddetin sonlandırılması için sözleşme maddelerinin etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemeyi amaçlar.
Madde 3, devletin kadına yönelik şiddeti önleme yükümlülüğünü belirler.
Kadına karşı şiddet, Madde 4te tanımlanır ve suç olarak kabul edilir.
Madde 6, kadına karşı şiddetin önlenmesi için eğitim ve bilinçlendirme önlemlerini içerir.
Madde 8, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kriz merkezleri ve sığınaklar kurulmasını öngörür.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği, İstanbul Sözleşmesinin temel prensibidir.
  • Madde 11, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için hukuki koruma önlemlerini içerir.
  • Kadına yönelik şiddetin soruşturulması ve kovuşturulması, Madde 14te düzenlenir.
  • Madde 16, kadına yönelik şiddeti önlemek için sosyal hizmet kurumlarının rolünü belirler.
  • Madde 18, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ulusal mekanizmaların kurulmasını öngörür.

İstanbul Sözleşmesinin Maddeleri Nelerdir?

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bu konudaki uluslararası standartların belirlenmesi amacıyla hazırlanmış bir sözleşmedir. Sözleşme, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı önlemek, mağdurlara destek sağlamak ve suçluları cezalandırmak gibi konuları kapsamaktadır.

İstanbul Sözleşmesinde Hangi Konular Ele Alınmaktadır?

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu konudaki uluslararası standartların belirlenmesi için çeşitli konuları ele almaktadır. Sözleşme, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, aile içi şiddet gibi farklı türlerde şiddeti ve ayrımcılığı içermektedir. Ayrıca, sözleşme kadına yönelik şiddetin önlenmesi için alınması gereken önlemleri ve mağdurlara destek sağlanması gereken hususları da detaylı bir şekilde ele almaktadır.

İstanbul Sözleşmesinin Uygulanması Nasıl Sağlanmaktadır?

İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması, sözleşmeye taraf olan ülkelerin ulusal mevzuatlarını sözleşmeye uygun hale getirmesi ve sözleşmede belirtilen standartları yerine getirmesiyle sağlanmaktadır. Ülkeler, sözleşme kapsamında düzenli olarak raporlar sunarak uygulamalarını uluslararası platformda da denetlettirmektedir. Ayrıca, sözleşme kapsamında farkındalık çalışmaları ve eğitimler düzenlenerek toplumun sözleşmeye uygun davranışlar sergilemesi teşvik edilmektedir.

İstanbul Sözleşmesi Hangi Ülkeler Tarafından Onaylanmıştır?

İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi üyesi 34 ülke tarafından imzalanmış ve onaylanmış bir uluslararası sözleşmedir. Bu ülkeler arasında Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya, Ukrayna, İsrail, Norveç, İzlanda gibi ülkeler bulunmaktadır. Sözleşmeye taraf olan ülkeler, sözleşmenin hükümlerini ulusal mevzuatlarına uygun hale getirerek uygulamaya koymaktadırlar.

İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’deki Önemi Nedir?

İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir role sahiptir. Sözleşme, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurlara destek sağlanması konusunda uluslararası standartların belirlenmesine katkı sağlamıştır. Türkiye, sözleşmenin hükümlerini ulusal mevzuata uyarlama ve uygulama konusunda çeşitli adımlar atmıştır.

İstanbul Sözleşmesi’nin İhlal Edilmesi Durumunda Ne Olur?

İstanbul Sözleşmesi’nin ihlal edilmesi durumunda uluslararası platformda yaptırımlar uygulanabilir. Sözleşmeye taraf olan ülkeler, sözleşmenin hükümlerini ihlal ettiği tespit edilen diğer ülkelere karşı çeşitli yaptırımlar uygulayabilirler. Bu yaptırımlar arasında ekonomik ambargolar, diplomatik baskılar, uluslararası mahkemelere başvuru gibi çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

İstanbul Sözleşmesi’nin Amacı Nedir?

İstanbul Sözleşmesi’nin amacı, kadına yönelik şiddeti ve ev içi şiddeti önlemek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların haklarını korumak ve kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı sonlandırmak için uluslararası standartlar belirlemektir. Sözleşme, kadınların güçlenmesini ve toplumda eşit bir konuma gelmelerini hedeflemektedir.

Bu yazı ne kadar faydalı oldu?

Derecelendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama puanı 0 / 5. Oy sayısı: 0

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiye ilk puan veren siz olun.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu